ทำที่ใส่ของ รูปซิป ตกแต่งน่ารัก

ทำที่ใส่ของ รูปซิป ตกแต่งน่ารัก

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ตกแต่งด้านในฝาพลาสติก ด้วยกระดาษกลมๆ หรือ แบบอื่นตามชอบ รอกาวแห้ง
  2. ตัดซิปติดรอบๆฝา ติดด้วยกาว รอกาวแห้ง หนีบด้วยไม้หนีบ หลังจากกาวแห้ง เอาไม้หนีบออก
  3. ทำทั้ง 2 ด้าน
นำไปใส่ของกระจุกกระจิก น่ารักๆ ตามชอบ
ทำที่ใส่ของ รูปซิป ตกแต่งน่ารัก 0
ทำที่ใส่ของ รูปซิป ตกแต่งน่ารัก 7
ทำที่ใส่ของ รูปซิป ตกแต่งน่ารัก 1
ทำที่ใส่ของ รูปซิป ตกแต่งน่ารัก 4
ทำที่ใส่ของ รูปซิป ตกแต่งน่ารัก 6
ทำที่ใส่ของ รูปซิป ตกแต่งน่ารัก 3
ทำที่ใส่ของ รูปซิป ตกแต่งน่ารัก 2
ทำที่ใส่ของ รูปซิป ตกแต่งน่ารัก 9
ทำที่ใส่ของ รูปซิป ตกแต่งน่ารัก 5
ทำที่ใส่ของ รูปซิป ตกแต่งน่ารัก 8