ทำการ์ดให้แม่สวยๆ ประดับลายสัปปะรด

ทำการ์ดให้แม่สวยๆ ประดับลายสัปปะรด

การ์ดสวยๆ สำหรับแม่

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. พับครึ่งกระดาษการ์ด กรีดทำลายตรงกลางกระดาษการ์ด ตัดเป็นเส้นๆ แล้วพับออกคนละแนวกับกระดาษการ์ด
  2. ติดข้อความ ตัวอักษรภาษาอังกฤษ
  3. ประดับตกแต่งให้สวยงาม ตามชอบ

นำไปให้แม่

ทำการ์ดให้แม่สวยๆ ประดับลายสัปปะรด 0
ทำการ์ดให้แม่สวยๆ ประดับลายสัปปะรด 1
ทำการ์ดให้แม่สวยๆ ประดับลายสัปปะรด 2
ทำการ์ดให้แม่สวยๆ ประดับลายสัปปะรด 3
ทำการ์ดให้แม่สวยๆ ประดับลายสัปปะรด 4
ทำการ์ดให้แม่สวยๆ ประดับลายสัปปะรด 5
ทำการ์ดให้แม่สวยๆ ประดับลายสัปปะรด 6
ทำการ์ดให้แม่สวยๆ ประดับลายสัปปะรด 7