กระเป๋าใส่ของกระจุกกระจิก เย็บจากวงกลม

กระเป๋าใส่ของกระจุกกระจิก เย็บจากวงกลม

สอนทำกระเป๋า จากเศษผ้า

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ตัดผ้าเป็นรูปวงกลม 2 วงซ้อนกัน
  2. ตัดผ้านิ่มขนาดเท่าวงกลม ใส่ตรงกลาง
  3. เย็บด้วยจักรเย็บผ้า ทำเป็นสายสี่เหลี่ยม
  4. เย็บขอบด้วยผ้าสีสวย สีเดียวกับผ้า
  5. ใส่ซิป พับผ้าเป็นรูป สามเหลี่ยม (สังเกตรูป)
  6. ตกแต่งด้านนอกกระเป๋าให้สวยงาม

นำไปใช้ ใส่ของ ต่างๆตามต้องการ

กระเป๋าใส่ของกระจุกกระจิก เย็บจากวงกลม 0
กระเป๋าใส่ของกระจุกกระจิก เย็บจากวงกลม 7
กระเป๋าใส่ของกระจุกกระจิก เย็บจากวงกลม 1
กระเป๋าใส่ของกระจุกกระจิก เย็บจากวงกลม 4
กระเป๋าใส่ของกระจุกกระจิก เย็บจากวงกลม 6
กระเป๋าใส่ของกระจุกกระจิก เย็บจากวงกลม 3
กระเป๋าใส่ของกระจุกกระจิก เย็บจากวงกลม 2
กระเป๋าใส่ของกระจุกกระจิก เย็บจากวงกลม 9
กระเป๋าใส่ของกระจุกกระจิก เย็บจากวงกลม 5
กระเป๋าใส่ของกระจุกกระจิก เย็บจากวงกลม 8