ระบายสี กระเป๋าลายจุด ประดับหมุด

ระบายสี กระเป๋าลายจุด ประดับหมุด

กระเป๋าสวยๆ ตกแต่งลายจุด

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ใส่กระดาษรองกระเป๋า ด้านในกระเป๋า
  2. ใช้พู่กันจุ่มสี แต้มลงไปบนกระเป๋า เป็นลายจุด หลายสี สลับกัน
  3. ใส่หมุดหนามลงไปบนจุด ประดับบางตำแหน่ง

นำไปใช้สวยๆค่ะ

ระบายสี กระเป๋าลายจุด ประดับหมุด 0
ระบายสี กระเป๋าลายจุด ประดับหมุด 1
ระบายสี กระเป๋าลายจุด ประดับหมุด 2
ระบายสี กระเป๋าลายจุด ประดับหมุด 3
ระบายสี กระเป๋าลายจุด ประดับหมุด 4
ระบายสี กระเป๋าลายจุด ประดับหมุด 5
ระบายสี กระเป๋าลายจุด ประดับหมุด 6
ระบายสี กระเป๋าลายจุด ประดับหมุด 7
ระบายสี กระเป๋าลายจุด ประดับหมุด 8