ของเล่นทำเอง มังกรผ้า เสียบนิ้ว

ของเล่นทำเอง มังกรผ้า เสียบนิ้ว

ของเล่นทำเอง จากผ้าสีสด

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ปริ้น แพทเทิร์น มังกร ตัดกระดาษตามรอย
  2. นำมาวางบนกระดาษ ตัดแบบละ 2 อัน สีต่างกัน
  3. เย็บติดกับด้วยเข็มกับด้าย โดยทำมังกรที่มีหนามแหลมไว้ด้านใน
  4. เหลือที่ตรงกลาง สำหรับสอดนิ้วเข้าไปด้านใน

นำไปให้เด็กเล่น

ของเล่นทำเอง มังกรผ้า เสียบนิ้ว 0
ของเล่นทำเอง มังกรผ้า เสียบนิ้ว 7
ของเล่นทำเอง มังกรผ้า เสียบนิ้ว 1
ของเล่นทำเอง มังกรผ้า เสียบนิ้ว 4
ของเล่นทำเอง มังกรผ้า เสียบนิ้ว 6
ของเล่นทำเอง มังกรผ้า เสียบนิ้ว 3
ของเล่นทำเอง มังกรผ้า เสียบนิ้ว 12
ของเล่นทำเอง มังกรผ้า เสียบนิ้ว 2
ของเล่นทำเอง มังกรผ้า เสียบนิ้ว 11
ของเล่นทำเอง มังกรผ้า เสียบนิ้ว 9
ของเล่นทำเอง มังกรผ้า เสียบนิ้ว 5
ของเล่นทำเอง มังกรผ้า เสียบนิ้ว 10
ของเล่นทำเอง มังกรผ้า เสียบนิ้ว 8