ประดิษฐ์ของเล่น เต่าถ้วยโฟม น่ารักๆ

ประดิษฐ์ของเล่น เต่าถ้วยโฟม น่ารักๆ

สอนทำเต่า จากถ้วยกระดาษ

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. พ้นสีถ้วยกระดาษ
  2. ตกแต่งลายสวยๆ รอบๆถ้วยกระดาษ
  3. ติดขาเต่า หัวเต่าด้วยกระดาษสี
  4. ตกแต่งหน้าเต่าน่ารักๆ

ทำหลายๆตัว นำไปเล่น น่ารักๆค่ะ

ประดิษฐ์ของเล่น เต่าถ้วยโฟม น่ารักๆ 0
ประดิษฐ์ของเล่น เต่าถ้วยโฟม น่ารักๆ 1
ประดิษฐ์ของเล่น เต่าถ้วยโฟม น่ารักๆ 2
ประดิษฐ์ของเล่น เต่าถ้วยโฟม น่ารักๆ 3
ประดิษฐ์ของเล่น เต่าถ้วยโฟม น่ารักๆ 4
ประดิษฐ์ของเล่น เต่าถ้วยโฟม น่ารักๆ 5
ประดิษฐ์ของเล่น เต่าถ้วยโฟม น่ารักๆ 6
ประดิษฐ์ของเล่น เต่าถ้วยโฟม น่ารักๆ 7