พับกระดาษ ซานตาครอส ตัวเล็กๆ

พับกระดาษ ซานตาครอส ตัวเล็กๆ

ซานตาครอส กระดาษ

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. พับหมวกซานตาครอส พร้อมหน้าซานตาครอส (สังเกตจากรูปด้านล่าง)
  2. จากนั้น พับเสื้อคลุม พร้อมตัวซานตาครอสตัวเล็กๆ
  3. ประดับ ตกแต่งหน้าซานตาครอสให้น่ารักๆ

นำไปตกแต่งการ์ด หรือกล่องของขวัญ ตามต้องการค่ะ

พับกระดาษ ซานตาครอส ตัวเล็กๆ 0
พับกระดาษ ซานตาครอส ตัวเล็กๆ 7
พับกระดาษ ซานตาครอส ตัวเล็กๆ 20
พับกระดาษ ซานตาครอส ตัวเล็กๆ 1
พับกระดาษ ซานตาครอส ตัวเล็กๆ 4
พับกระดาษ ซานตาครอส ตัวเล็กๆ 15
พับกระดาษ ซานตาครอส ตัวเล็กๆ 21
พับกระดาษ ซานตาครอส ตัวเล็กๆ 13
พับกระดาษ ซานตาครอส ตัวเล็กๆ 22
พับกระดาษ ซานตาครอส ตัวเล็กๆ 6
พับกระดาษ ซานตาครอส ตัวเล็กๆ 17
พับกระดาษ ซานตาครอส ตัวเล็กๆ 3
พับกระดาษ ซานตาครอส ตัวเล็กๆ 12
พับกระดาษ ซานตาครอส ตัวเล็กๆ 2
พับกระดาษ ซานตาครอส ตัวเล็กๆ 23
พับกระดาษ ซานตาครอส ตัวเล็กๆ 19
พับกระดาษ ซานตาครอส ตัวเล็กๆ 11
พับกระดาษ ซานตาครอส ตัวเล็กๆ 9
พับกระดาษ ซานตาครอส ตัวเล็กๆ 5
พับกระดาษ ซานตาครอส ตัวเล็กๆ 14
พับกระดาษ ซานตาครอส ตัวเล็กๆ 16
พับกระดาษ ซานตาครอส ตัวเล็กๆ 10
พับกระดาษ ซานตาครอส ตัวเล็กๆ 18
พับกระดาษ ซานตาครอส ตัวเล็กๆ 8