หมอนอิง ตกแต่งลายสวย รูปหลับตา ปากจู๋

หมอนอิง ตกแต่งลายสวย รูปหลับตา ปากจู๋

สอนทำหมอนอิง ตกแต่งบ้านสวยๆ

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. วาดรูปตา ลงบนปลอกหมอน
  2. นำกระดาษรองด้านในปลอกหมอน ใช้พู่กันวาดทับซ้ำอีกครั้ง
  3. ตัดกระดาษเป็นรูปปาก
  4. ติดเลื่อมสีแดงลงไปให้เต็ม
  5. นำเลื่อมไปติดกับปลอกหมอน (ก่อนติด อย่าลืมเอากระดาษออกก่อนนะ)

นำไปประดับบ้านสวยๆค่ะ

หมอนอิง ตกแต่งลายสวย รูปหลับตา ปากจู๋ 0
หมอนอิง ตกแต่งลายสวย รูปหลับตา ปากจู๋ 7
หมอนอิง ตกแต่งลายสวย รูปหลับตา ปากจู๋ 1
หมอนอิง ตกแต่งลายสวย รูปหลับตา ปากจู๋ 4
หมอนอิง ตกแต่งลายสวย รูปหลับตา ปากจู๋ 6
หมอนอิง ตกแต่งลายสวย รูปหลับตา ปากจู๋ 3
หมอนอิง ตกแต่งลายสวย รูปหลับตา ปากจู๋ 2
หมอนอิง ตกแต่งลายสวย รูปหลับตา ปากจู๋ 9
หมอนอิง ตกแต่งลายสวย รูปหลับตา ปากจู๋ 5
หมอนอิง ตกแต่งลายสวย รูปหลับตา ปากจู๋ 10
หมอนอิง ตกแต่งลายสวย รูปหลับตา ปากจู๋ 8