รองเท้าแตะ ตกแต่งด้วยเม็ดพลาสติก สวย สดใส

รองเท้าแตะ ตกแต่งด้วยเม็ดพลาสติก สวย สดใส

ไอเดียประดิษฐ์ตกแต่งรองเท้าแตะ ด้วยเม็ดพลาสติกเพชร สีใส

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. นำรองเท้าแตะสีตามต้องการ มาหุ้มสายรองเท้า ด้วยเศษผ้าด้านบน
  2. จากนั้นตกแต่งด้วย เม็ดพลาสติกเม็ดเล็กๆ หลากเม็ด
  3. ติดให้ทั่วสายรองเท้า

รอกาวแห้ง นำมาใส่เดินเล่น ใส่เที่ยว สวยๆค่ะ

รองเท้าแตะ ตกแต่งด้วยเม็ดพลาสติก สวย สดใส 0
รองเท้าแตะ ตกแต่งด้วยเม็ดพลาสติก สวย สดใส 7
รองเท้าแตะ ตกแต่งด้วยเม็ดพลาสติก สวย สดใส 20
รองเท้าแตะ ตกแต่งด้วยเม็ดพลาสติก สวย สดใส 1
รองเท้าแตะ ตกแต่งด้วยเม็ดพลาสติก สวย สดใส 24
รองเท้าแตะ ตกแต่งด้วยเม็ดพลาสติก สวย สดใส 4
รองเท้าแตะ ตกแต่งด้วยเม็ดพลาสติก สวย สดใส 15
รองเท้าแตะ ตกแต่งด้วยเม็ดพลาสติก สวย สดใส 21
รองเท้าแตะ ตกแต่งด้วยเม็ดพลาสติก สวย สดใส 13
รองเท้าแตะ ตกแต่งด้วยเม็ดพลาสติก สวย สดใส 22
รองเท้าแตะ ตกแต่งด้วยเม็ดพลาสติก สวย สดใส 6
รองเท้าแตะ ตกแต่งด้วยเม็ดพลาสติก สวย สดใส 17
รองเท้าแตะ ตกแต่งด้วยเม็ดพลาสติก สวย สดใส 3
รองเท้าแตะ ตกแต่งด้วยเม็ดพลาสติก สวย สดใส 12
รองเท้าแตะ ตกแต่งด้วยเม็ดพลาสติก สวย สดใส 2
รองเท้าแตะ ตกแต่งด้วยเม็ดพลาสติก สวย สดใส 23
รองเท้าแตะ ตกแต่งด้วยเม็ดพลาสติก สวย สดใส 19
รองเท้าแตะ ตกแต่งด้วยเม็ดพลาสติก สวย สดใส 11
รองเท้าแตะ ตกแต่งด้วยเม็ดพลาสติก สวย สดใส 9
รองเท้าแตะ ตกแต่งด้วยเม็ดพลาสติก สวย สดใส 5
รองเท้าแตะ ตกแต่งด้วยเม็ดพลาสติก สวย สดใส 14
รองเท้าแตะ ตกแต่งด้วยเม็ดพลาสติก สวย สดใส 16
รองเท้าแตะ ตกแต่งด้วยเม็ดพลาสติก สวย สดใส 10
รองเท้าแตะ ตกแต่งด้วยเม็ดพลาสติก สวย สดใส 18
รองเท้าแตะ ตกแต่งด้วยเม็ดพลาสติก สวย สดใส 8