โคมไฟเล็กๆ ใส่เทียนไข ครอบแก้วกระดาษ

โคมไฟเล็กๆ ใส่เทียนไข ครอบแก้วกระดาษ

แก้วกระดาษ ตกแต่งครอบแก้วเทียน สวยๆ

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. เลือกแก้วกระดาษ ครอบแก้วไวน์ ตกแต่งแก้วกระดาษให้สวยงาม
  2. ใส่เทียนไขลงไปในแก้วไวน์
  3. ครอบปากแก้วไวน์ ด้วยแก้วกระดาษ (แก้วกระดาษ เจาะรูก้นแก้วออก)

ติดไฟ นำไปประดับโต๊ะสวยๆ

โคมไฟเล็กๆ ใส่เทียนไข ครอบแก้วกระดาษ 0
โคมไฟเล็กๆ ใส่เทียนไข ครอบแก้วกระดาษ 1
โคมไฟเล็กๆ ใส่เทียนไข ครอบแก้วกระดาษ 2