โคมไฟสวยๆ ตกแต่งจากดอกไม้ประดิษฐ์

โคมไฟประดับบ้าน ตกแต่งจากดอกไม้ประดิษฐ์

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. เลือกดอกไม้ประดิษฐ์สวยๆ ตัดก้านและฐานด้านล่างออก
  2. ติดกาว นำไปติดประดับลงบนที่ครอบโคมไฟ
  3. ทำให้เต็มพื้นที่ฝาครอบโคมไฟ

นำไปประดับบ้านสวยๆ