ซองพลาสติก ตกแต่งใหม่ สวยน่าใช้

ซองพลาสติก ตกแต่งใหม่ สวยน่าใช้

ซองจดหมาย ตกแต่งสวยๆจากกระดาษสี

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ตัดกระดาษสีสวย ขนาดเท่ากับซองพลาสติก
  2. นำกระดาษใส่ด้านใน ติดกาว
  3. ด้านบนที่เป็นที่ปิด ติดกระดาษลงไป เจาะรูกระดุมให้เรียบร้อย
  4. ด้านบน ติดดอกไม้พลาสติก ประดับสวยๆ

นำไปเอกสาร สวยๆค่ะ

ซองพลาสติก ตกแต่งใหม่ สวยน่าใช้ 0
ซองพลาสติก ตกแต่งใหม่ สวยน่าใช้ 7
ซองพลาสติก ตกแต่งใหม่ สวยน่าใช้ 1
ซองพลาสติก ตกแต่งใหม่ สวยน่าใช้ 4
ซองพลาสติก ตกแต่งใหม่ สวยน่าใช้ 15
ซองพลาสติก ตกแต่งใหม่ สวยน่าใช้ 13
ซองพลาสติก ตกแต่งใหม่ สวยน่าใช้ 6
ซองพลาสติก ตกแต่งใหม่ สวยน่าใช้ 3
ซองพลาสติก ตกแต่งใหม่ สวยน่าใช้ 12
ซองพลาสติก ตกแต่งใหม่ สวยน่าใช้ 2
ซองพลาสติก ตกแต่งใหม่ สวยน่าใช้ 11
ซองพลาสติก ตกแต่งใหม่ สวยน่าใช้ 9
ซองพลาสติก ตกแต่งใหม่ สวยน่าใช้ 5
ซองพลาสติก ตกแต่งใหม่ สวยน่าใช้ 14
ซองพลาสติก ตกแต่งใหม่ สวยน่าใช้ 10
ซองพลาสติก ตกแต่งใหม่ สวยน่าใช้ 8