ถาดสีขาว ตกแต่งสีสัน น่าใช้

ถาดสีขาว ตกแต่งสีสัน น่าใช้

ถาดสีขาว ตกแต่งสีสวย

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. นำถาดสีเรียบ พ่นสีใหม่ เลือกสีตามชอบ
  2. ตัดกระดาษสติกเกอร์ วัดขนาดให้พอดีกับถาด ถ้าไม่พอดี ตัดส่วนเกินออก ด้วยคัตเตอร์
  3. แกะกระดาษสติกเกอร์ ออก
  4. นำไปใส่ในถาด

ทำเสร็จแล้ว นำไปวางของ วางอาหาร

ถาดสีขาว ตกแต่งสีสัน น่าใช้ 0
ถาดสีขาว ตกแต่งสีสัน น่าใช้ 7
ถาดสีขาว ตกแต่งสีสัน น่าใช้ 1
ถาดสีขาว ตกแต่งสีสัน น่าใช้ 4
ถาดสีขาว ตกแต่งสีสัน น่าใช้ 6
ถาดสีขาว ตกแต่งสีสัน น่าใช้ 3
ถาดสีขาว ตกแต่งสีสัน น่าใช้ 2
ถาดสีขาว ตกแต่งสีสัน น่าใช้ 11
ถาดสีขาว ตกแต่งสีสัน น่าใช้ 9
ถาดสีขาว ตกแต่งสีสัน น่าใช้ 5
ถาดสีขาว ตกแต่งสีสัน น่าใช้ 10
ถาดสีขาว ตกแต่งสีสัน น่าใช้ 8