ไอเดียทำที่วางข้อมือ เต่าน้อย

ไอเดียทำที่วางข้อมือ เต่าน้อย

สอนทำที่วางข้อมือ เต่าน้อยน่ารัก

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ปริ้น แพทเทิร์นเต่าน้อย
  2. จากนั้นนำไปวางบนผ้า ตัดตามลายที่ปริ้นออกมา
  3. รูป 6 เหลี่ยมตัด 2 ชิ้น สำหรับทำเป็นตัวเต่าและกระดองเต่า
  4. จากนั้นนำทั้ง 3 ชิ้นมารวมกัน โดยขาเต่าอยู่ตรงกลาง
  5. เย็บติดกันด้วยเข็มกับด้าย

นำไปวางบนไอแพด หรือ

ไอเดียทำที่วางข้อมือ เต่าน้อย 0
ไอเดียทำที่วางข้อมือ เต่าน้อย 7
ไอเดียทำที่วางข้อมือ เต่าน้อย 1
ไอเดียทำที่วางข้อมือ เต่าน้อย 4
ไอเดียทำที่วางข้อมือ เต่าน้อย 6
ไอเดียทำที่วางข้อมือ เต่าน้อย 3
ไอเดียทำที่วางข้อมือ เต่าน้อย 2
ไอเดียทำที่วางข้อมือ เต่าน้อย 11
ไอเดียทำที่วางข้อมือ เต่าน้อย 9
ไอเดียทำที่วางข้อมือ เต่าน้อย 5
ไอเดียทำที่วางข้อมือ เต่าน้อย 10
ไอเดียทำที่วางข้อมือ เต่าน้อย 8