สอนทำดอกกุหลาบ สำหรับตกแต่ง แจกัน กรอบรูป...

สอนทำดอกกุหลาบ สำหรับตกแต่ง แจกัน กรอบรูป...
ดอกกุหลายจากกระดาษสวยๆ สำหรับตกแต่งบอร์ด แจกัน อุปกรณ์ กระดาษย้อมสี , กาว, อุปกรณ์สำหรับดัดกลีบดอก วิธีทำ
  1. ตัดกลีบดอกสำหรับทำกลีบดอกหลายกลีบ
  2. นำกลีบดอกที่ได้ มาดัดให้โค้งตรงปลายกลีบดอก ทำให้ครบทุกกลีบ
  3. ขลิบตรงปลายกลีบดอก ม้วนกลีบดอก ให้ปลายบานออก ด้วยคีมปลายแหลม
  4. นำฐานดอกมาดัดให้โค้งกลม จากนั้นนำกลีบดอกมาติดทีละกลีบ ติดจนเป็นกลีบดอกซ้อนกันหลายๆกลีบ
  5. ติดใบเลี้ยงด้านนอก จะได้ดอกกุหลาบสวยๆ 1 ดอก
คลิปสอนทำดอกกุหลาบ ลองทำดูค่ะ นำไปประดับ ติดตามที่ต่างๆได้ตามชอบ
สอนทำดอกกุหลาบ สำหรับตกแต่ง แจกัน กรอบรูป... 0
สอนทำดอกกุหลาบ สำหรับตกแต่ง แจกัน กรอบรูป... 7
สอนทำดอกกุหลาบ สำหรับตกแต่ง แจกัน กรอบรูป... 1
สอนทำดอกกุหลาบ สำหรับตกแต่ง แจกัน กรอบรูป... 4
สอนทำดอกกุหลาบ สำหรับตกแต่ง แจกัน กรอบรูป... 6
สอนทำดอกกุหลาบ สำหรับตกแต่ง แจกัน กรอบรูป... 3
สอนทำดอกกุหลาบ สำหรับตกแต่ง แจกัน กรอบรูป... 12
สอนทำดอกกุหลาบ สำหรับตกแต่ง แจกัน กรอบรูป... 2
สอนทำดอกกุหลาบ สำหรับตกแต่ง แจกัน กรอบรูป... 11
สอนทำดอกกุหลาบ สำหรับตกแต่ง แจกัน กรอบรูป... 9
สอนทำดอกกุหลาบ สำหรับตกแต่ง แจกัน กรอบรูป... 5
สอนทำดอกกุหลาบ สำหรับตกแต่ง แจกัน กรอบรูป... 10
สอนทำดอกกุหลาบ สำหรับตกแต่ง แจกัน กรอบรูป... 8