ดอกไม้กระดาษ ทำเองสวยๆ คล้ายใบพัด

ดอกไม้กระดาษ ทำเองสวยๆ คล้ายใบพัด

สอนทำดอกไม้สวยๆ จากกระดาษสี

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ตัดกระดาษขนาด 8 1/2 x 11 นิ้ว
  2. พับหน้าหลัง ห่างกัน 1 นิ้ว
  3. จากนั้นใช้แม็กเย็บกระดาษ เย็บตรงกลาง
  4. พับปลายกระดาษ ลงตรงกลาง ที่มีแม็กเย็บกระดาษ ติดกาวให้แน่น ทำทีละกลีบ จนหมด
  5. นำไปแขวนประดับสวยๆค่ะ

หรือนำไปห่อของขวัญ ได้ด้วยนะ

ดอกไม้กระดาษ ทำเองสวยๆ คล้ายใบพัด 0
ดอกไม้กระดาษ ทำเองสวยๆ คล้ายใบพัด 1
ดอกไม้กระดาษ ทำเองสวยๆ คล้ายใบพัด 2