ดอกไม้กระดาษ สีสวย ประดับแจกัน

ดอกไม้กระดาษ สีสวย ประดับแจกัน
ดอกไม้กระดาษ ทำเองแบบง่ายๆ

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ตัดกระดาษขนาด 2 นิ้วเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส จากนั้นทำเป็นก้อนกลม นำไปเสียบกับก้านดอกไม้ที่เตรียมไว้ พันเกลียวให้แน่น
  2. จากนั้นนำกระดาษ ขนาด 2 นิ้ว หุ้มอีกชั้น
  3. ตัดกระดาษขนาด 1 x 10 นิ้ว นำมาพันรอบเกสรที่เตรียมไว้ จากข้อ 2
  4. ตัดกระดาษ ขนาด 2.5 x 2 นิ้ว ตัดเป็นรูปใบ เหมือนรูปด้านล่าง
  5. พับเป็นกลีบดอก สวยๆ
  6. ติดกาว นำไปพันรอบดอกไม้ที่เตรียมไว้ จากข้อ 3
นำไปปักแจกันสวยๆ  
ดอกไม้กระดาษ สีสวย ประดับแจกัน 0
ดอกไม้กระดาษ สีสวย ประดับแจกัน 7
ดอกไม้กระดาษ สีสวย ประดับแจกัน 1
ดอกไม้กระดาษ สีสวย ประดับแจกัน 4
ดอกไม้กระดาษ สีสวย ประดับแจกัน 15
ดอกไม้กระดาษ สีสวย ประดับแจกัน 13
ดอกไม้กระดาษ สีสวย ประดับแจกัน 6
ดอกไม้กระดาษ สีสวย ประดับแจกัน 3
ดอกไม้กระดาษ สีสวย ประดับแจกัน 12
ดอกไม้กระดาษ สีสวย ประดับแจกัน 2
ดอกไม้กระดาษ สีสวย ประดับแจกัน 11
ดอกไม้กระดาษ สีสวย ประดับแจกัน 9
ดอกไม้กระดาษ สีสวย ประดับแจกัน 5
ดอกไม้กระดาษ สีสวย ประดับแจกัน 14
ดอกไม้กระดาษ สีสวย ประดับแจกัน 16
ดอกไม้กระดาษ สีสวย ประดับแจกัน 10
ดอกไม้กระดาษ สีสวย ประดับแจกัน 8