สอนทำดอกไม้สวยๆ จากกระดาษย่นสีสด

สอนทำดอกไม้สวยๆ จากกระดาษย่นสีสด

สอนทำดอกไม้สวยๆ จากกระดาษย่น

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. นำกระดาษย่น พันรอบหลอด พันประมาณ 1/2 กระดาษ
  2. ดันกระดาษให้ย่นเข้าหากัน (สังเกตตามรูปด้านล่าง)
  3. ดึงหลอดออก จัดเป็นกลีบดอก (สังเกตตามรูป)
  4. ทำให้ครบ 5 กลีบดอก
  5. นำมาเรียงกันเป็นกลีบดอกสวยๆ
  6. พันด้วยด้าย นำกระดาษย่นสีเขียว มาหุ้มอีกชั้น พันก้านดอก
  7. ทำหลายๆดอก นำมาจัดรวมกันเป็นช่อ

จัดใส่แจกันสวยๆค่ะ

สอนทำดอกไม้สวยๆ จากกระดาษย่นสีสด 0
สอนทำดอกไม้สวยๆ จากกระดาษย่นสีสด 7
สอนทำดอกไม้สวยๆ จากกระดาษย่นสีสด 1
สอนทำดอกไม้สวยๆ จากกระดาษย่นสีสด 4
สอนทำดอกไม้สวยๆ จากกระดาษย่นสีสด 6
สอนทำดอกไม้สวยๆ จากกระดาษย่นสีสด 3
สอนทำดอกไม้สวยๆ จากกระดาษย่นสีสด 2
สอนทำดอกไม้สวยๆ จากกระดาษย่นสีสด 9
สอนทำดอกไม้สวยๆ จากกระดาษย่นสีสด 5
สอนทำดอกไม้สวยๆ จากกระดาษย่นสีสด 10
สอนทำดอกไม้สวยๆ จากกระดาษย่นสีสด 8