คลิปสอนทำต่างหูสวยๆ

คลิปสอนทำต่างหูสวยๆ
อุปกรณ์ ของน่ารักๆ สำหรับร้อยต่างหู, คีม, ข้อต่อ วิธีทำ
  1. นำอุปกรณ์ สำหรับทำต่างหู เตรียมให้พร้อม
  2. คีบส่วนที่เป็นเม็ดพลาสติก ร้อยใส่เข้าไป
  3. ทำให้เหมือนกันทั้ง 2 ข้าง ร้อยส่วนที่เป็นตะขอ สำหรับห้อยที่ใบหู
คลิปสอนทำต่างหู
คลิปสอนทำต่างหูสวยๆ 0