ถุงผ้าสีขาว ตกแต่งปั้มลายสวยสดใส

ถุงผ้าสีขาว ตกแต่งปั้มลายสวยสดใส

ถุงผ้า ตกแต่งปั้มลายสวยๆ

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ทำลายสวยๆบนแผ่นโฟม ตัดลายตามต้องการ นำไปติดบนบล็อคปั้ม
  2. ระบายสีหมึกปั้ม ด้วยแผ่นน้ำหมึก
  3. นำไปปั้มลาย บนถุงผ้า

รอสีแห้ง นำไปใส่ของตามต้องการ หรือทำเป็นของที่ระลึกได้นะ

ถุงผ้าสีขาว ตกแต่งปั้มลายสวยสดใส 0
ถุงผ้าสีขาว ตกแต่งปั้มลายสวยสดใส 7
ถุงผ้าสีขาว ตกแต่งปั้มลายสวยสดใส 1
ถุงผ้าสีขาว ตกแต่งปั้มลายสวยสดใส 4
ถุงผ้าสีขาว ตกแต่งปั้มลายสวยสดใส 15
ถุงผ้าสีขาว ตกแต่งปั้มลายสวยสดใส 13
ถุงผ้าสีขาว ตกแต่งปั้มลายสวยสดใส 6
ถุงผ้าสีขาว ตกแต่งปั้มลายสวยสดใส 3
ถุงผ้าสีขาว ตกแต่งปั้มลายสวยสดใส 12
ถุงผ้าสีขาว ตกแต่งปั้มลายสวยสดใส 2
ถุงผ้าสีขาว ตกแต่งปั้มลายสวยสดใส 11
ถุงผ้าสีขาว ตกแต่งปั้มลายสวยสดใส 9
ถุงผ้าสีขาว ตกแต่งปั้มลายสวยสดใส 5
ถุงผ้าสีขาว ตกแต่งปั้มลายสวยสดใส 14
ถุงผ้าสีขาว ตกแต่งปั้มลายสวยสดใส 16
ถุงผ้าสีขาว ตกแต่งปั้มลายสวยสดใส 10
ถุงผ้าสีขาว ตกแต่งปั้มลายสวยสดใส 8