แหวน ทำจากลวด กระดุม และ จี้ลายสวย

แหวน ทำจากลวด กระดุม และ จี้ลายสวย

แหวนกระดุม ลายสวย

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. นำลวด พันล้อมรอบ จี้ลายสวย
  2. นำมาติดเข้ากับกระดุม โดยสอดปลายลวด เข้าไปในรังดุม
  3. พับลวดประมาณ 3 รอบ กับแท่งวัดขนาดนิ้ว
  4. พันปลาย ล้อมรอบ ลวด
  5. พร้อมตัดปลายที่เหลือออก

นำไปเป็นของที่ระลึก หรือใส่เล่นสวยๆ

แหวน ทำจากลวด กระดุม และ จี้ลายสวย 0
แหวน ทำจากลวด กระดุม และ จี้ลายสวย 7
แหวน ทำจากลวด กระดุม และ จี้ลายสวย 20
แหวน ทำจากลวด กระดุม และ จี้ลายสวย 1
แหวน ทำจากลวด กระดุม และ จี้ลายสวย 4
แหวน ทำจากลวด กระดุม และ จี้ลายสวย 15
แหวน ทำจากลวด กระดุม และ จี้ลายสวย 21
แหวน ทำจากลวด กระดุม และ จี้ลายสวย 13
แหวน ทำจากลวด กระดุม และ จี้ลายสวย 6
แหวน ทำจากลวด กระดุม และ จี้ลายสวย 17
แหวน ทำจากลวด กระดุม และ จี้ลายสวย 3
แหวน ทำจากลวด กระดุม และ จี้ลายสวย 12
แหวน ทำจากลวด กระดุม และ จี้ลายสวย 2
แหวน ทำจากลวด กระดุม และ จี้ลายสวย 19
แหวน ทำจากลวด กระดุม และ จี้ลายสวย 11
แหวน ทำจากลวด กระดุม และ จี้ลายสวย 9
แหวน ทำจากลวด กระดุม และ จี้ลายสวย 5
แหวน ทำจากลวด กระดุม และ จี้ลายสวย 14
แหวน ทำจากลวด กระดุม และ จี้ลายสวย 16
แหวน ทำจากลวด กระดุม และ จี้ลายสวย 10
แหวน ทำจากลวด กระดุม และ จี้ลายสวย 18
แหวน ทำจากลวด กระดุม และ จี้ลายสวย 8