เกลือผสมสี ประดับขวด ตกแต่งบ้าน

เกลือผสมสี ประดับขวด ตกแต่งบ้าน

ไอเดียประดิษฐ์ของตกแต่งบ้าน จากเกลือ

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. นำเกลือผสมสี ตามต้องการ
  2. จากนั้นนำกระดาษที่รองเกลือ เทใส่ขวด ทำเป็นชั้นๆ
  3. เทเกลือให้เต็มขวด

นำไปตกแต่งตามที่ต่างๆ ในบ้าน

เกลือผสมสี ประดับขวด ตกแต่งบ้าน 0
เกลือผสมสี ประดับขวด ตกแต่งบ้าน 7
เกลือผสมสี ประดับขวด ตกแต่งบ้าน 1
เกลือผสมสี ประดับขวด ตกแต่งบ้าน 4
เกลือผสมสี ประดับขวด ตกแต่งบ้าน 13
เกลือผสมสี ประดับขวด ตกแต่งบ้าน 6
เกลือผสมสี ประดับขวด ตกแต่งบ้าน 3
เกลือผสมสี ประดับขวด ตกแต่งบ้าน 12
เกลือผสมสี ประดับขวด ตกแต่งบ้าน 2
เกลือผสมสี ประดับขวด ตกแต่งบ้าน 11
เกลือผสมสี ประดับขวด ตกแต่งบ้าน 9
เกลือผสมสี ประดับขวด ตกแต่งบ้าน 5
เกลือผสมสี ประดับขวด ตกแต่งบ้าน 10
เกลือผสมสี ประดับขวด ตกแต่งบ้าน 8