สอนพับจานใส่ขนม รูปดอกไม้สวยๆ

สอนพับจานใส่ขนม รูปดอกไม้สวยๆ
อุปกรณ์ กระดาษสีสวย 1 แผ่น วิธีทำ
  1. พับกระดาษ ตามคลิปวีดีโอ
  2. 1 แผ่น = 1 กลีบดอก ทำทั้งหมด 5 กลีบ
  3. เชื่อมติดกันด้วย กระดาษกาว จากนั้นคลี่ออก จะได้ถาดน่ารักๆ สำหรับใส่ขนมหวาน สำหรับตกแต่ง
คลิปสอนพับกระดาษ
สอนพับจานใส่ขนม รูปดอกไม้สวยๆ 0