ดอกไม้กระดาษสีขาว เกสรสีเหลือง

ดอกไม้กระดาษสีขาว เกสรสีเหลือง

ดอกไม้กระดาษ ทำเองสวยๆ

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ตัดกระดาษเป็นรูปวงกลม หลายๆวง
  2. นำกระดาษมาซ้อนทับกันหลายๆชั้น
  3. ติดเกสรตรงกลางด้วยกระดาษย่นสีเหลือง ตัดเป็นพู่เล็กๆ

นำไปประดับสวยๆค่ะ

ดอกไม้กระดาษสีขาว เกสรสีเหลือง 0
ดอกไม้กระดาษสีขาว เกสรสีเหลือง 7
ดอกไม้กระดาษสีขาว เกสรสีเหลือง 1
ดอกไม้กระดาษสีขาว เกสรสีเหลือง 4
ดอกไม้กระดาษสีขาว เกสรสีเหลือง 6
ดอกไม้กระดาษสีขาว เกสรสีเหลือง 3
ดอกไม้กระดาษสีขาว เกสรสีเหลือง 2
ดอกไม้กระดาษสีขาว เกสรสีเหลือง 9
ดอกไม้กระดาษสีขาว เกสรสีเหลือง 5
ดอกไม้กระดาษสีขาว เกสรสีเหลือง 8