ทำดอกพองๆ ตกแต่งบอร์ด ตกแต่งกล่องของขวัญ...

ทำดอกพองๆ ตกแต่งบอร์ด ตกแต่งกล่องของขวัญ...
ดอกสวยๆ สีสดใสเป็นพุ่มสำหรับตกแต่งบอร์ด ตกแต่งของขวัญ หรือแม้กระทั่งตกแต่งต้นเงิน... อุปกรณ์ วิธีทำ
  1. พันกระดาษขนาด 12.5*25 ซม. พับทบแบบสลับทับไปมาซ้อนกันหลายๆชั้น จนหมดกระดาษ
  2. พันแกนกลางกระดาษ
  3. ตัดมุมกระดาษให้โค้งเป็นรูปครึ่งวงกลม
  4. คลี่กระดาษแต่ละชั้นออกจากกัน
  5. นำตกแต่งตามที่ต่างๆ ตามชอบ
ดอกไม้จะสวยหรือไม่สวย อยู่ที่เลือกกระดาษสีค่ะ ว่าจะสดใสแค่ไหน ^-^
ทำดอกพองๆ ตกแต่งบอร์ด ตกแต่งกล่องของขวัญ... 0
ทำดอกพองๆ ตกแต่งบอร์ด ตกแต่งกล่องของขวัญ... 7
ทำดอกพองๆ ตกแต่งบอร์ด ตกแต่งกล่องของขวัญ... 1
ทำดอกพองๆ ตกแต่งบอร์ด ตกแต่งกล่องของขวัญ... 4
ทำดอกพองๆ ตกแต่งบอร์ด ตกแต่งกล่องของขวัญ... 6
ทำดอกพองๆ ตกแต่งบอร์ด ตกแต่งกล่องของขวัญ... 3
ทำดอกพองๆ ตกแต่งบอร์ด ตกแต่งกล่องของขวัญ... 2
ทำดอกพองๆ ตกแต่งบอร์ด ตกแต่งกล่องของขวัญ... 11
ทำดอกพองๆ ตกแต่งบอร์ด ตกแต่งกล่องของขวัญ... 9
ทำดอกพองๆ ตกแต่งบอร์ด ตกแต่งกล่องของขวัญ... 5
ทำดอกพองๆ ตกแต่งบอร์ด ตกแต่งกล่องของขวัญ... 10
ทำดอกพองๆ ตกแต่งบอร์ด ตกแต่งกล่องของขวัญ... 8