ดอกไม้ประดิษฐ์ ใส่ยางรัดผม

ดอกไม้ประดิษฐ์ ใส่ยางรัดผม

ไอเดียทำที่มัดผม ดอกไม้ สีสด

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ตัดผ้าเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า จากนั้นทำเป็นคลื่น ด้านบนและล่าง
  2. นำปลายทั้งสอง มาเย็บต่อกัน
  3. จากนั้น นำยางรัดผม รัดตรงกลาง
  4. คลี่กลีบดอกออกจากกัน บนล่าง
  5. เย็บปลายเข้าด้วยกัน
  6. จากนั้นเย็บตรงกลาง เย็บล้อมรอบยางรัดผม (สังเกตตามรูป)
  7. นำไปประดับผมสวยๆ

ทำอันเล็ก อันใหญ่ ตามชอบค่ะ

ดอกไม้ประดิษฐ์ ใส่ยางรัดผม 0
ดอกไม้ประดิษฐ์ ใส่ยางรัดผม 7
ดอกไม้ประดิษฐ์ ใส่ยางรัดผม 1
ดอกไม้ประดิษฐ์ ใส่ยางรัดผม 4
ดอกไม้ประดิษฐ์ ใส่ยางรัดผม 6
ดอกไม้ประดิษฐ์ ใส่ยางรัดผม 3
ดอกไม้ประดิษฐ์ ใส่ยางรัดผม 2
ดอกไม้ประดิษฐ์ ใส่ยางรัดผม 9
ดอกไม้ประดิษฐ์ ใส่ยางรัดผม 5
ดอกไม้ประดิษฐ์ ใส่ยางรัดผม 10
ดอกไม้ประดิษฐ์ ใส่ยางรัดผม 8