วิธีดัดลูกโป่ง เป็นรูปสายรุ้ง

วิธีดัดลูกโป่ง เป็นรูปสายรุ้ง
อุปกรณ์ ลูกโป่งแบบยาว เป่าเรีบร้อย 6 เส้น สีเดียวกัน 3 ลูก สีต่างกัน 3 ลูก , ลูกโป่งแบบกลม 1 ลูก วิธีทำ
  1. นำลูกโป่ง 3 ลูก แบบยาว มารวมกัน แล้ว เปีย 3ผูกให้เรียบร้อย
  2. นำลูกโป่งแบบยาว อีก 3 เส้น มาทำเป็นสายรุ้ง
  3. นำลูกโป่ง แบบกลม 1 ลูก ใส่ไว้ตรงกลาง
คลิปสอนดัดลูกโป่ง เป็นรูปสายรุ้ง
วิธีดัดลูกโป่ง เป็นรูปสายรุ้ง 0
วิธีดัดลูกโป่ง เป็นรูปสายรุ้ง 1
วิธีดัดลูกโป่ง เป็นรูปสายรุ้ง 2
วิธีดัดลูกโป่ง เป็นรูปสายรุ้ง 3
วิธีดัดลูกโป่ง เป็นรูปสายรุ้ง 4