แจกันสวยๆ ตกแต่งด้วยลูกปัด

แจกันสวยๆ ตกแต่งด้วยลูกปัด

แจกันสวยๆ ตกแต่งจากลูกปัด ร้อยเชือก

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. นำลูกปัดหลากหลายเม็ด ร้อยเชือก
  2. นำมารัดติดกับขวดแก้ว
  3. ทำหลายๆเส้น จนล้อมรอบขวดแก้ว

นำไปใส่น้ำ ใส่ดอกไม้ ประดับบ้านสวยๆ

แจกันสวยๆ ตกแต่งด้วยลูกปัด 0