เครื่องดนตรีทำเอง สนุกๆ สำหรับเด็ก

เครื่องดนตรีทำเอง สนุกๆ สำหรับเด็ก

สอนทำเครื่องดนตรี สำหรับเด็ก

อุปกรณ์

วิธีทำ (ระนาด)

  1. นำแท่งไม้ ขนาดประมาณ 4 x 2 นิ้ว วางด้านบนแท่งไม้ด้วย ไม้ท่อนเล็กๆ ทาสีสวย วางเว้ณระยะห่างกันเล็กน้อย
  2. ติดกาวให้แน่น เจาะรูด้านหลัง เล็กน้อย เพื่อให้เสียงออก (สังเกตจากรูป)
  3. ทำไม้ตีระนาด 1–2 อัน

วิธีทำ (ไม้กระดิ่ง)

  1. ทาสีแท่งไม้ ด้านล่าง (ส่วนที่จับ)
  2. เจาะรู ร้อยกระดิ่ง 3 รู
  3. ร้อยกระดิ่ง ทั้งสองด้าน ทำทั้ง 3 รู

สังเกตจากรูปด้านล่าง

วิธีทำ (สดึง)

  1. นำยางยืด ขึงลงไปบนสดึง เว้นระยะห่างเล็กน้อย
  2. ใส่หลายๆอัน
  3. เสียงจะแตกต่างกัน เพราะความดึงของยางยืดแต่ละเส้นไม้เท่ากัน

นำไปให้ลูกเล่น สนุกๆค่ะ

เครื่องดนตรีทำเอง สนุกๆ สำหรับเด็ก 0
เครื่องดนตรีทำเอง สนุกๆ สำหรับเด็ก 7
เครื่องดนตรีทำเอง สนุกๆ สำหรับเด็ก 1
เครื่องดนตรีทำเอง สนุกๆ สำหรับเด็ก 4
เครื่องดนตรีทำเอง สนุกๆ สำหรับเด็ก 6
เครื่องดนตรีทำเอง สนุกๆ สำหรับเด็ก 3
เครื่องดนตรีทำเอง สนุกๆ สำหรับเด็ก 2
เครื่องดนตรีทำเอง สนุกๆ สำหรับเด็ก 9
เครื่องดนตรีทำเอง สนุกๆ สำหรับเด็ก 5
เครื่องดนตรีทำเอง สนุกๆ สำหรับเด็ก 10
เครื่องดนตรีทำเอง สนุกๆ สำหรับเด็ก 8