สอนทำเสื้อคลุม ง่ายๆ ใน 30 วินาที

สอนทำเสื้อคลุม ง่ายๆ ใน 30 วินาที
อุปกรณ์ ผ้าสำหรับทำเสื้อคลุม 1 ผืน, กรรไกร, อุปกรณ์ทำวงกลม วิธีทำ
  1. นำผ้ามาพับครึ่ง จากนั้น ส่วนมุมที่พับด้านบน วัดลงมาเล็กน้อย
  2. จากนั้น นำอุปกรณ์ส่วนที่ทำวงกลมมาทับ ตัดออก จะได้ส่วนที่สำหรับสอดแขน
  3. จากนั้นนำไปใส่คลุมทับเสื้อเกาะอก
คลิปสอนทำเสื้อคลุม
สอนทำเสื้อคลุม ง่ายๆ ใน 30 วินาที 0
สอนทำเสื้อคลุม ง่ายๆ ใน 30 วินาที 1
สอนทำเสื้อคลุม ง่ายๆ ใน 30 วินาที 2
สอนทำเสื้อคลุม ง่ายๆ ใน 30 วินาที 3
สอนทำเสื้อคลุม ง่ายๆ ใน 30 วินาที 4
สอนทำเสื้อคลุม ง่ายๆ ใน 30 วินาที 5
สอนทำเสื้อคลุม ง่ายๆ ใน 30 วินาที 6
สอนทำเสื้อคลุม ง่ายๆ ใน 30 วินาที 7
สอนทำเสื้อคลุม ง่ายๆ ใน 30 วินาที 8