คลิปสอนทำเสื้อยืด สายเดียว จากเสื้อตัวเก่า

คลิปสอนทำเสื้อยืด สายเดียว จากเสื้อตัวเก่า
อุปกรณ์ เสื้อยืดตัวเก่า ตัวใหญ่ๆ , กรรไกร , หมุดปักผ้า , จักรเย็บผ้า , ชอร์คเขียนผ้า วิธีทำ
  1. นำเสื้อยืด ตัวเก่า ที่ต้องการ มาตัดแขนออก
  2. เย็บส่วนที่เหลือ จัดเก็บให้สวยงาม
  3. ลองใส่
  4. จากนั้นจะมีเยื้อที่ด้านข้างที่เหลือ ยึดด้วยหมุดปัก ให้เข้ารูป
  5. ตัดส่วนที่เกินออก จากนั้นเย็บส่วนที่ตัดออกเข้าด้วยกัน
  6. เก็บส่วนที่เหลือเล็กๆน้อยๆ ให้เรียบร้อย
คลิปสอนทำเสื้อสายเดี่ยว จากเสื้อยืดตัวเก่า
คลิปสอนทำเสื้อยืด สายเดียว จากเสื้อตัวเก่า 0