สอนทำกล่องใส่ของขวัญ แบบเปิดได้

สอนทำกล่องใส่ของขวัญ แบบเปิดได้
อุปกรณ์ กระดาษแข็งขนาด 6 1/2 * 10 นิ้ว 1 แผ่น,  ขนาด 6 1/2 * 6 3/4 นิ้ว 1 แผ่น, กรรไกร, คัดเตอร์, สก็อตเทป วิธีทำ ทำส่วนตัวกล่อง
  1. นำ กระดาษแข็งขนาด 6 1/2 * 10 นิ้ว กรีดด้านข้างเข้า ด้านละ 1 นิ้ว (ด้าน 6 1/2 นิ้ว) ส่วนอีกด้าน ด้าน 10 นิ้ว กรีดเข้า 4 1/2 นิ้ว และอีกด้านก็วัดเข้า 4 1/2 นิ้ว เหมือนกัน (ฐานกล่อง)
  2. พับส่วนล่าง ที่กรีดไว้ จะได้เป็นฐานกล่องพอดี
  3. ตัดส่วนฐาน ที่ซ้อนทับกับส่วนข้าง ออก จะพับเป็นกล่องได้พอดี ติดกาวทำกล่อง ทั้ง 2 ด้าน ประกอบตัวกล่องเข้าด้วยกัน
ทำส่วนฝากล่อง
  1. นำกระดาษแข็งขนาด 6 1/2 * 6 3/4 นิ้ว กรีดด้านข้าง เข้าด้านละ 1 นิ้ว (ด้าน 6 3/4 นิ้ว) ส่วนอีกด้าน ด้าน 6 1/2 กรีดเข้า 2 3/4 นิ้ว และอีกด้านก็วัดเข้า 2 3/4 นิ้ว เหมือนกัน(ฐานกล่อง)
  2. พับส่วนล่าง ที่กรีดไว้ จะได้เป็นฐานกล่องพอดี
  3. ตัดส่วนฐาน ที่ซ้อนทับกับส่วนข้าง ออก จะพับเป็นกล่องได้พอดี ติดกาวทำกล่อง ทั้ง 2 ด้าน ประกอบตัวกล่องเข้าด้วยกัน จะได้ฝากล่อง 1 ชิ้น
นำฝากล่องกับตัวกล่อง จะปิดกันได้สนิทพอดี คลิปสอนทำกล่อง
สอนทำกล่องใส่ของขวัญ แบบเปิดได้ 0