กระเป๋าใส่ของ ย้อมสี ติดปอมๆ

กระเป๋าใส่ของ ย้อมสี ติดปอมๆ
กระเป๋าใส่ของกระจุกกระจิก ย้อมสี ติดปอมๆ

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. นำถุงผ้าสีขาว ย้อมสีตามชอบ
  2. นำไปซัก ตากให้แห้ง
  3. จากนั้นนำมาตกแต่ง ติดปอมๆ น่ารักๆ รอบๆกระเป๋า
นำไปใส่ของกระจุกกระจิก ตามชอบค่ะ  
กระเป๋าใส่ของ ย้อมสี ติดปอมๆ 0
กระเป๋าใส่ของ ย้อมสี ติดปอมๆ 1
กระเป๋าใส่ของ ย้อมสี ติดปอมๆ 2
กระเป๋าใส่ของ ย้อมสี ติดปอมๆ 3
กระเป๋าใส่ของ ย้อมสี ติดปอมๆ 4