โบว์ประดับกล่องของขวัญ ทำลวดลายเศษกระดาษสีสด

โบว์ประดับกล่องของขวัญ ทำลวดลายเศษกระดาษสีสด

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ตัดเศษกระดาษสีสดใส หลายๆชิ้น ใช้กระดาษสีต่างกัน
  2. ตัดพลาสติดสีใส เป็นรูปโบว์ ขนาดตามชอบ ประดับกล่องของขวัญ
  3. นำเศษกระดาษจากข้อ 1 ติดลงบนพลาสติกสีใส ที่ตัดจากข้อ 2
  4. นำมาติดรวมกัน เป็นรูปโบว์สวยๆ
ติดประดับกล่องของขวัญที่เตรียมไว้