สอนทำที่ใส่ของขวัญน่ารักๆ สีชมพู

สอนทำที่ใส่ของขวัญน่ารักๆ สีชมพู
อุปกรณ์ กระดาษเขียนจดหมาย, อุปกรณ์ตกแต่ง, กรรไกร, กาว, ... วิธีทำ
  1. เลือกกระดาษลายน่ารักๆ รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส
  2. นำมาเป็นเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส เท่าๆกัน 9 รูป
  3. ตัดกระดาษบริเวณที่พับไว้ ทั้ง 4 มุม
  4. นำมาพับติดกันเป็นแนวทแยง - สังเกตจากในคลิปวีดีโอ -
  5. ใส่หูหิ้ว ตกแต่งให้สวยงาม ตามชอบ
คลิปสอนทำถุงใส่ของ จากกระดาษห่อของขวัญ
สอนทำที่ใส่ของขวัญน่ารักๆ สีชมพู 0