สอนทำโบว์ ตกแต่งกล่องของขวัญ

สอนทำโบว์ ตกแต่งกล่องของขวัญ
เริ่มจาก
  1. เตรียมกระดาษขนาดประมาณ A4 แบ่ง 9 ส่วน เป็นแนวยาวต่างกัน แนวกว้างเท่าๆกัน
  2. พันเป็นกลีบ ... ตามรูป
  3. นำมาซ้อนทับๆกัน ให้สวยงาม
ดูรูปขยายในอัลบั้มรูปนะคะ
สอนทำโบว์ ตกแต่งกล่องของขวัญ 0
สอนทำโบว์ ตกแต่งกล่องของขวัญ 1
สอนทำโบว์ ตกแต่งกล่องของขวัญ 2
สอนทำโบว์ ตกแต่งกล่องของขวัญ 3
สอนทำโบว์ ตกแต่งกล่องของขวัญ 4
สอนทำโบว์ ตกแต่งกล่องของขวัญ 5