สอนตัดชุดใหม่ จากเสื้อยืดตัวเก่า

สอนตัดชุดใหม่ จากเสื้อยืดตัวเก่า
อุปกรณ์ เสื้อยืดตัวเก่า, กรรไกร, สายสร้อย, จักรเย็บผ้า, ยางยืด วิธีทำ
  1. ตัดไหล่ ตัดคอ ออกบางส่วน
  2. จากนั้นเย็บ ยางยืดใส่ ตรงชายขอบเสื้อ
  3. ติดสายสร้อยเหล็ก บนไหล่เสื้อ ทั้งสองข้าง
คลิปสอนตัดชุด
สอนตัดชุดใหม่ จากเสื้อยืดตัวเก่า 0
สอนตัดชุดใหม่ จากเสื้อยืดตัวเก่า 1
สอนตัดชุดใหม่ จากเสื้อยืดตัวเก่า 2
สอนตัดชุดใหม่ จากเสื้อยืดตัวเก่า 3
สอนตัดชุดใหม่ จากเสื้อยืดตัวเก่า 4
สอนตัดชุดใหม่ จากเสื้อยืดตัวเก่า 5
สอนตัดชุดใหม่ จากเสื้อยืดตัวเก่า 6
สอนตัดชุดใหม่ จากเสื้อยืดตัวเก่า 7
สอนตัดชุดใหม่ จากเสื้อยืดตัวเก่า 8