สอนทำการ์ด แบบป็อบอัพ น่ารักๆเลื่อนได้

สอนทำการ์ด แบบป็อบอัพ น่ารักๆเลื่อนได้
อุปกรณ์ กระดาษทำการ์ด, กรรไกร, กาว, ... วิธีทำ
  1. นำกระดาษ มาตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส สำหรับสอดตัวเลื่อน
  2. จากนั้น หากระดาษเล็กๆ สำหรับสอด มาสอดที่การ์ด ติดของตกแต่งน่ารักๆ ด้านบน
  3. จากนั้น นำมาประกอบติดกับแผ่นการ์ด
  4. ตกแต่งให้สวยงามด้วยโบว์ น่ารักๆ
คลิปสอนแต่งการ์ด
สอนทำการ์ด แบบป็อบอัพ น่ารักๆเลื่อนได้ 0
สอนทำการ์ด แบบป็อบอัพ น่ารักๆเลื่อนได้ 1
สอนทำการ์ด แบบป็อบอัพ น่ารักๆเลื่อนได้ 2
สอนทำการ์ด แบบป็อบอัพ น่ารักๆเลื่อนได้ 3
สอนทำการ์ด แบบป็อบอัพ น่ารักๆเลื่อนได้ 4
สอนทำการ์ด แบบป็อบอัพ น่ารักๆเลื่อนได้ 5