ประดิษฐ์ต่างหู จากฝาเปิดกระป๋องน้ำอัดลม

ประดิษฐ์ต่างหู จากฝาเปิดกระป๋องน้ำอัดลม

ประดิษฐ์ต่างหู จากหูกระป๋องน้ำอัดลม

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. เตรียมหูดึงกระป๋องน้ำอัดลม ทำความสะอาดให้เรียบร้อย
  2. ใช้กรรไกรตัดเล็บ ตัดตรงที่จะเชื่อมต่อกัน
  3. จากนั้นนำมาเชื่อมต่อกัน รัดติดกันด้วยเชือกเส้นเล็ก
  4. แขวนห้อยลงมา ตามแบบที่วางไว้
  5. จากนั้นนำที่แขวนต่างหูมาติดด้านบน

มีคลิปสอนทำให้ดูด้วยนะ

คลิปสอนทำต่างหู

ประดิษฐ์ต่างหู จากฝาเปิดกระป๋องน้ำอัดลม 0
ประดิษฐ์ต่างหู จากฝาเปิดกระป๋องน้ำอัดลม 7
ประดิษฐ์ต่างหู จากฝาเปิดกระป๋องน้ำอัดลม 1
ประดิษฐ์ต่างหู จากฝาเปิดกระป๋องน้ำอัดลม 4
ประดิษฐ์ต่างหู จากฝาเปิดกระป๋องน้ำอัดลม 6
ประดิษฐ์ต่างหู จากฝาเปิดกระป๋องน้ำอัดลม 3
ประดิษฐ์ต่างหู จากฝาเปิดกระป๋องน้ำอัดลม 2
ประดิษฐ์ต่างหู จากฝาเปิดกระป๋องน้ำอัดลม 11
ประดิษฐ์ต่างหู จากฝาเปิดกระป๋องน้ำอัดลม 9
ประดิษฐ์ต่างหู จากฝาเปิดกระป๋องน้ำอัดลม 5
ประดิษฐ์ต่างหู จากฝาเปิดกระป๋องน้ำอัดลม 10
ประดิษฐ์ต่างหู จากฝาเปิดกระป๋องน้ำอัดลม 8