ทำที่ใส่ต้นไม้ กระถางสีสวย ระบายสีสด

กระถางต้นไม้ ทาสีสวย จากปลายพู่กัน

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ล้างขัด ทำความสะอาดกระถาง หรือ จาน แก้วน้ำให้เรียบร้อย
  2. เลือกสีทาสวยๆ
  3. จุ่มพู่กัน ทาสีรอบๆ กระถาง ที่เตรียมไว้ จากข้อ 1
  4. รอสีแห้ง ใส่ดิน นำไปใส่ต้นไม้ ดอกไม้สวยๆ
ลองทำตามไอเดียที่นำมาฝาก นะคะ