กำไลข้อมือ ติดกระดาษทากาว

กำไลข้อมือ ติดกระดาษทากาว
กำไลข้อมือ ระบายสี ติดกระดาษสวยๆ

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ตัดกระดาษลายดอกสวยๆ ตามแนวกำไลข้อมือ
  2. ระบายสีกระดาษลายดอกไม้
  3. ทาสีติดกำไลไม้ รอสีแห้ง ติดกาวติดกระดาษสวยที่ระบายสีเสร็จแล้ว
  4. ขัดกำไลข้อมือด้วยกระดาษทราย
นำไปใส่ข้อมือ หรือทำเป็นของขวัญสวยๆ  
กำไลข้อมือ ติดกระดาษทากาว 0
กำไลข้อมือ ติดกระดาษทากาว 7
กำไลข้อมือ ติดกระดาษทากาว 1
กำไลข้อมือ ติดกระดาษทากาว 4
กำไลข้อมือ ติดกระดาษทากาว 6
กำไลข้อมือ ติดกระดาษทากาว 3
กำไลข้อมือ ติดกระดาษทากาว 2
กำไลข้อมือ ติดกระดาษทากาว 11
กำไลข้อมือ ติดกระดาษทากาว 9
กำไลข้อมือ ติดกระดาษทากาว 5
กำไลข้อมือ ติดกระดาษทากาว 10
กำไลข้อมือ ติดกระดาษทากาว 8