ตกแต่งของใช้ออฟฟิต ด้วยเศษกระจก

ตกแต่งของใช้ออฟฟิต ด้วยเศษกระจก

ไอเดียตกแต่งของใช้ออฟฟิต ด้วยเศษกระจก

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. นำของใช้ในออฟฟิตที่ต้องการตกแต่ง มาร่างแบบและขนาด ลงบนกระดาษ
  2. ใส่เศษกระจก ลงไป วัดขนาดและรูปแบบบนกระดาษให้เรียบร้อย
  3. จากนั้นนำมาติดกาว ติดลงบนของใช้ที่ร่างกระดาษไว้
  4. แกะเศษกาวออก
  5. นำไปใช้ใส่ของตามต้องการ

ไอเดียตกแต่งของใช้ในออฟฟิตเก๋ๆ ทำเองได้ไม่ยากค่ะ ลองทำตามไอเดียที่นำมาฝากนะคะ

คลิปสอนตกแต่งของใช้ในออฟฟิต

ตกแต่งของใช้ออฟฟิต ด้วยเศษกระจก 0
ตกแต่งของใช้ออฟฟิต ด้วยเศษกระจก 7
ตกแต่งของใช้ออฟฟิต ด้วยเศษกระจก 1
ตกแต่งของใช้ออฟฟิต ด้วยเศษกระจก 4
ตกแต่งของใช้ออฟฟิต ด้วยเศษกระจก 6
ตกแต่งของใช้ออฟฟิต ด้วยเศษกระจก 3
ตกแต่งของใช้ออฟฟิต ด้วยเศษกระจก 2
ตกแต่งของใช้ออฟฟิต ด้วยเศษกระจก 9
ตกแต่งของใช้ออฟฟิต ด้วยเศษกระจก 5
ตกแต่งของใช้ออฟฟิต ด้วยเศษกระจก 10
ตกแต่งของใช้ออฟฟิต ด้วยเศษกระจก 8