ที่คั่นหนังสือ ลายปอมๆ กลมๆ

ที่คั่นหนังสือ ลายปอมๆ กลมๆ

สอนทำที่คั่นหนังสือ ปอมๆ

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ทำปอมๆเล็กๆ หลากหลายอัน หลายสี
  2. นำเชือกปอมๆ มาผูกกับคลิปหนีบกระดาษ
  3. ตัดปลายที่เหลือ

นำคลิปมาคั่นหนังสือ สวยๆ ประดับบ้าน

ที่คั่นหนังสือ ลายปอมๆ กลมๆ 0
ที่คั่นหนังสือ ลายปอมๆ กลมๆ 1
ที่คั่นหนังสือ ลายปอมๆ กลมๆ 2
ที่คั่นหนังสือ ลายปอมๆ กลมๆ 3
ที่คั่นหนังสือ ลายปอมๆ กลมๆ 4
ที่คั่นหนังสือ ลายปอมๆ กลมๆ 5
ที่คั่นหนังสือ ลายปอมๆ กลมๆ 6