หวีสับ ตกแต่ง ด้วยหมุดหนาม

หวีสับ ตกแต่ง ด้วยหมุดหนาม

หวีสับ ตกแต่งลายสวย ด้วยหมุดหนาม

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ตัดผ้าผืนเล็กๆ ขนาดเท่ากับแถบด้านบนของหวีสับ
  2. นำหมุดหนามมาติด ประดับกับผ้า จนเต็ม
  3. นำผ้าที่ติดหมุดหนาม ไปติดกับหวีสับ

นำไปประดับผมสวยๆค่ะ

หวีสับ ตกแต่ง ด้วยหมุดหนาม 0
หวีสับ ตกแต่ง ด้วยหมุดหนาม 1
หวีสับ ตกแต่ง ด้วยหมุดหนาม 2
หวีสับ ตกแต่ง ด้วยหมุดหนาม 3
หวีสับ ตกแต่ง ด้วยหมุดหนาม 4
หวีสับ ตกแต่ง ด้วยหมุดหนาม 5