หวีสับ ตกแต่ง ด้วยหมุดหนาม

หวีสับ ตกแต่งลายสวย ด้วยหมุดหนาม

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ตัดผ้าผืนเล็กๆ ขนาดเท่ากับแถบด้านบนของหวีสับ
  2. นำหมุดหนามมาติด ประดับกับผ้า จนเต็ม
  3. นำผ้าที่ติดหมุดหนาม ไปติดกับหวีสับ

นำไปประดับผมสวยๆค่ะ