กล่องรูปหัวใจ ทำจากถุงกระดาษเก่าๆ สีน้ำตาลและขาว

กล่องรูปหัวใจ ทำจากถุงกระดาษเก่าๆ สีน้ำตาลและขาว

กล่องรูปหัวใจ ทำเอง จากกระดาษ

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ตัดกระดาษลังเป็นรูปหัวใจ
  2. ตัดถุงกระดาษเป็นเส้นๆหลายๆเส้น
  3. ม้วนกระดาษเส้นสีขาว เป็นกรอบรูปหัวใจ ด้านนอก
  4. ม้วนกระดาษสีน้ำตาล ใส่ด้านในรูปหัวใจ
  5. ทำฝาปิด และทำส่วนฐานให้เรียบร้อย

นำไปใส่ของกระจุกกระจิก (สังเกตวิธีทำ จากรูปด้านล่างได้นะ ค่อยๆเลื่อน บางที รูปอาจโหลด ไม่ทัน)

กล่องรูปหัวใจ ทำจากถุงกระดาษเก่าๆ สีน้ำตาลและขาว 0
กล่องรูปหัวใจ ทำจากถุงกระดาษเก่าๆ สีน้ำตาลและขาว 7
กล่องรูปหัวใจ ทำจากถุงกระดาษเก่าๆ สีน้ำตาลและขาว 1
กล่องรูปหัวใจ ทำจากถุงกระดาษเก่าๆ สีน้ำตาลและขาว 4
กล่องรูปหัวใจ ทำจากถุงกระดาษเก่าๆ สีน้ำตาลและขาว 15
กล่องรูปหัวใจ ทำจากถุงกระดาษเก่าๆ สีน้ำตาลและขาว 13
กล่องรูปหัวใจ ทำจากถุงกระดาษเก่าๆ สีน้ำตาลและขาว 6
กล่องรูปหัวใจ ทำจากถุงกระดาษเก่าๆ สีน้ำตาลและขาว 3
กล่องรูปหัวใจ ทำจากถุงกระดาษเก่าๆ สีน้ำตาลและขาว 12
กล่องรูปหัวใจ ทำจากถุงกระดาษเก่าๆ สีน้ำตาลและขาว 2
กล่องรูปหัวใจ ทำจากถุงกระดาษเก่าๆ สีน้ำตาลและขาว 11
กล่องรูปหัวใจ ทำจากถุงกระดาษเก่าๆ สีน้ำตาลและขาว 9
กล่องรูปหัวใจ ทำจากถุงกระดาษเก่าๆ สีน้ำตาลและขาว 5
กล่องรูปหัวใจ ทำจากถุงกระดาษเก่าๆ สีน้ำตาลและขาว 14
กล่องรูปหัวใจ ทำจากถุงกระดาษเก่าๆ สีน้ำตาลและขาว 16
กล่องรูปหัวใจ ทำจากถุงกระดาษเก่าๆ สีน้ำตาลและขาว 10
กล่องรูปหัวใจ ทำจากถุงกระดาษเก่าๆ สีน้ำตาลและขาว 8