กระถางดอกไม้เล็กๆ ทำจากจุกไวน์

กระถางดอกไม้เล็กๆ ทำจากจุกไวน์

ของตกแต่งบ้านสวยๆ ทำจากจุกไวน์เก่าๆ

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ตัดครึ่งจุกไวน์ ด้วยมีดคัตเตอร์
  2. จากนั้น เลือกต้นไม้เล็กๆ แบบแข็งๆ เตรียมไว้
  3. เจาะรูตรงกลางด้วยไม้จิ้มฟัน
  4. จากนั้นเสียบต้นไม้เล็กๆลงไป

ทำหลายๆอัน นำไปประดับตามที่ต่างๆ

กระถางดอกไม้เล็กๆ ทำจากจุกไวน์ 0
กระถางดอกไม้เล็กๆ ทำจากจุกไวน์ 1
กระถางดอกไม้เล็กๆ ทำจากจุกไวน์ 2
กระถางดอกไม้เล็กๆ ทำจากจุกไวน์ 3
กระถางดอกไม้เล็กๆ ทำจากจุกไวน์ 4
กระถางดอกไม้เล็กๆ ทำจากจุกไวน์ 5
กระถางดอกไม้เล็กๆ ทำจากจุกไวน์ 6
กระถางดอกไม้เล็กๆ ทำจากจุกไวน์ 7
กระถางดอกไม้เล็กๆ ทำจากจุกไวน์ 8