โมบายดอกไม้สวยๆ ทำจากดอกไม้ปลอม

โมบายดอกไม้สวยๆ ทำจากดอกไม้ปลอม

ดอกไม้ประดับสวยๆ ประดับบ้าน วันปาร์ตี้

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. เลือกดอกไม้สวยๆ ตัดก้านทิ้ง
  2. เจาะรูเอาเกสรตรงกลางออก
  3. นำไปใส่ไฟกระพริบให้ครบทุกดวง

นำไปประดับบ้านสวยๆ

โมบายดอกไม้สวยๆ ทำจากดอกไม้ปลอม 0
โมบายดอกไม้สวยๆ ทำจากดอกไม้ปลอม 1
โมบายดอกไม้สวยๆ ทำจากดอกไม้ปลอม 2
โมบายดอกไม้สวยๆ ทำจากดอกไม้ปลอม 3
โมบายดอกไม้สวยๆ ทำจากดอกไม้ปลอม 4
โมบายดอกไม้สวยๆ ทำจากดอกไม้ปลอม 5
โมบายดอกไม้สวยๆ ทำจากดอกไม้ปลอม 6