ตกแต่งขวดแก้วใบเล็กๆ ด้วยสก็อตเทปลายน่ารัก

ตกแต่งขวดแก้วใบเล็กๆ ด้วยสก็อตเทปลายน่ารัก

ขวดแก้วใบเล็กๆ ตกแต่งด้วยสก็อตเทปสีสวย

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. นำขวดแก้ว ตกแต่งรอบขวดด้วยสก็อตเทปลายสวย
  2. วัดขนาดก้นขวด ติดสก็อตเทปลงไป

ทำลายสวยๆ ตามชอบจ้า

ตกแต่งขวดแก้วใบเล็กๆ ด้วยสก็อตเทปลายน่ารัก 0
ตกแต่งขวดแก้วใบเล็กๆ ด้วยสก็อตเทปลายน่ารัก 1
ตกแต่งขวดแก้วใบเล็กๆ ด้วยสก็อตเทปลายน่ารัก 2
ตกแต่งขวดแก้วใบเล็กๆ ด้วยสก็อตเทปลายน่ารัก 3
ตกแต่งขวดแก้วใบเล็กๆ ด้วยสก็อตเทปลายน่ารัก 4