ต้นไม้กระดาษ ทำเองสวยๆ จากกระดาษลายน่ารักๆ

ต้นไม้กระดาษ ทำเองสวยๆ จากกระดาษลายน่ารักๆ
ต้นไม้กระดาษ ทำเองสวยๆ จากกระดาษลายน่ารักๆ

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. นำกิ่งไม้พ่นสีขาวสวย
  2. เลือกกระดาษสีน่ารัก ทำเป็นกลีบดอกไม้หลายๆกลีบ ซ้อนทับกันสองชั้น
  3. นำใบไม้ที่ได้ มาติดกิ่งไม้ ติดกาวให้สวยงาม รอบๆกิ่งไม้ที่เตรียมไว้
  4. ทำดอกไม้กระดาษ ตกแต่งทับอีกชั้น
นำไปใส่แจกัน สวยๆประดับบ้านค่ะ  
ต้นไม้กระดาษ ทำเองสวยๆ จากกระดาษลายน่ารักๆ 0
ต้นไม้กระดาษ ทำเองสวยๆ จากกระดาษลายน่ารักๆ 7
ต้นไม้กระดาษ ทำเองสวยๆ จากกระดาษลายน่ารักๆ 1
ต้นไม้กระดาษ ทำเองสวยๆ จากกระดาษลายน่ารักๆ 4
ต้นไม้กระดาษ ทำเองสวยๆ จากกระดาษลายน่ารักๆ 6
ต้นไม้กระดาษ ทำเองสวยๆ จากกระดาษลายน่ารักๆ 3
ต้นไม้กระดาษ ทำเองสวยๆ จากกระดาษลายน่ารักๆ 2
ต้นไม้กระดาษ ทำเองสวยๆ จากกระดาษลายน่ารักๆ 9
ต้นไม้กระดาษ ทำเองสวยๆ จากกระดาษลายน่ารักๆ 5
ต้นไม้กระดาษ ทำเองสวยๆ จากกระดาษลายน่ารักๆ 10
ต้นไม้กระดาษ ทำเองสวยๆ จากกระดาษลายน่ารักๆ 8