ตกแต่งภาพถ่ายสวยๆ ด้วยสีน้ำ

ตกแต่งภาพถ่ายสวยๆ ด้วยสีน้ำ

ภาพถ่าย ตกแต่งด้วยสีน้ำ

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. นำภาพถ่าย ลบสีออก เหลือแต่ภาพ ขาว-ดำ
  2. ปริ้นรูปออกจากโปรแกรมโทรศัพท์
  3. นำสีพู่กัน พร้อมสีน้ำ ทาสีสวยๆ

นำไปตกแต่งบ้าน ใส่กรอบติดผนังค่ะ

ตกแต่งภาพถ่ายสวยๆ ด้วยสีน้ำ 0
ตกแต่งภาพถ่ายสวยๆ ด้วยสีน้ำ 1
ตกแต่งภาพถ่ายสวยๆ ด้วยสีน้ำ 2
ตกแต่งภาพถ่ายสวยๆ ด้วยสีน้ำ 3
ตกแต่งภาพถ่ายสวยๆ ด้วยสีน้ำ 4
ตกแต่งภาพถ่ายสวยๆ ด้วยสีน้ำ 5
ตกแต่งภาพถ่ายสวยๆ ด้วยสีน้ำ 6
ตกแต่งภาพถ่ายสวยๆ ด้วยสีน้ำ 7
ตกแต่งภาพถ่ายสวยๆ ด้วยสีน้ำ 8